חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת טיפ לנהג / מלצר / רופא נכרי מדין איסור "לא תחונם"?

תשובה:

מותר לתת טיפ לנהג מונית נכרי גם אם אינו מכירו, מפני שאם לא יתן יש חשש שהדבר יפגע בגישה ליהודים מצד הגויים (כיוון שאי נתינה מנוגד למנהג המקום או המקובל).
כמו כן מותר לתת מתנה לרופא נכרי שריפא חולה יהודי ואין בכל אלה חשש של איסור "לא תחונם".

פוסק: הרב משה שטרן

ספר: באר משה

מקור: חלק ג' סימן קיז וראה ארחות מתנה סימן ט פרק ב ענף א, וכן ספר שושנת העמקים עמוד קל הגר"י זילברשטיין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נכרי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה