חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש ליטול ידיים למי שיש לו פצע, פלסטר וכו' בידו?

תשובה:

מי שיש על פצעו פלסטר או תחבושת, וניתן בקלות להוריד את התחבושת וליטול ידיים, יש להוריד את התחבושת. אבל אם הדבר כואב לו, או שהורדת התחבושת תזיק לפצע - יטול את שאר היד, ויוצא בזה ידי חובת הנטילה (שו"ע קסב, י). וידקדק לשפוך בבת אחת 'רביעית' על היד (נפח ביצה ומחצה), שאם לא כן יהיה ספק בכשרות הנטילה.
פצע שהגליד: אם הגלד מפריע וקל להסירו, יש להסירו לפני הנטילה. אבל אם אינו מפריע מפני קטנותו, או שקשה להסירו מפני שהסרתו עלולה לפתוח מחדש את הפצע או להכאיב, אין צריך להסירו לפני הנטילה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק ב סעיף י, הובא גם בהלכה יומית הר ברכה וראה שועה"ר קסא, ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה