חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששכח לומר קריאת שמע שעל המיטה ונזכר בכך באמצע הלילה, ורוצה לחזור ולישון האם צריך לומר קריאת שמע שעל המיטה?

תשובה:

מי ששכח לומר קריאת שמע שעל המיטה ונזכר בכך באמצע הלילה, ורוצה לחזור ולישון צריך לומר קריאת שמע שעל המיטה.

פוסק: הרב שמעון יוחאי יפרח

ספר: שכב כארי

מקור: פרק ו סעיף י ובהערה לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה