חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשגנב פורץ לדירה ויש חשש שיתקוף את הנמצאים בתוכה יהיה מותר לטלפן ולהזעיק את המשטרה?

תשובה:

גנב הפורץ בשבת לדירה שלו או לדירה של שכנו, ויש חשש שיתקוף את הנמצאים בתוכה, מותר לבעל הדירה או לכל אדם לטלפן למשטרה, והוא הדין כשפורץ לדירה ריקה אולם יש חשש שיפרוץ גם לדירה בה מצויים אנשים ואינו יכול להבריחו  מבלי לסכן את עצמו. (אולם אם אין חשש שהגנב יתקוף אזי לא יטלפן למשטרה).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק א תשל"ט

מקור: פרק מא סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה