חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שמסופק אם ברך ברכת המזון?

תשובה:

כאשר אינו זוכר אם ברך ברכת המזון או לא, אזי אם אכל לחם כדי שביעה צריך לברך, כיוון שזה ספק דאורייתא לחומרא. אם לא אכל כדי שביעה אינו מברך מספק, אך ראוי שיטול ידיו שנית ויאכל כזית, ובברכת המזון יפטור את האכילה הקודמת.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יא סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה