חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול לחם שנאפה מיד אחר פסח?

תשובה:

אף המחמירים שלא לסמוך על המכירה על חמץ גמור בעין, אינם צריכים להחמיר בקמח, משום חשש
לתיתה (פירוש ששוטפים את החיטין לפני טחינתן) כיון שגם אם היה "לתיתה" אינו אלא תערובת חמץ שמותר אחר הפסח, אלא אם כן הוא מופלג בחסידות

ולכן, מותר לקנות לחם מהמאפיות מיד אחר פסח, אף שנאפה אחר פסח מחטה "שנלתת" ונטחן ונמכר
לגוי קודם פסח .

פוסק: הרב ישעיהו שכטר

ספר: ימי הפסח

מקור: מכירה לגויים, סעיף כא עמודים קלט - קמ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה