חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה, גוי, קטן רשאים להטביל כלים?

תשובה:

הכל כשרים להטביל כלים, כולל אשה, גוי וקטן, ויברך קטן כשגדול רואה אותו. כלי הטעון טבילה בברכה לא יתנם לגוי להטבילם, אלא אם כן יטביל גם היהודי באותו זמן כלים בברכה, ויכוון גם על הכלים שמטביל הגוי.

פוסק: הרב צבי כהן

ספר: טבילת כלים תשל"ח

מקור: פרק ח סעיף א - ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה