חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם אדם חתך בשר או חלב חמים בסכין מהמין הנגדי?

תשובה:

גבינה או בשר חמים (כ- 45 c) שנחתכו בסכין שאינו ממינם, אם הסכין היה בן יומו כל החתיכה אסורה, מאידך ניתן לבדוק אם יש בחתיכה שנחתכה פי שישים כנגד חלקי הסכין שנכנס וחתך בה. אם אכן יש פי שישים- מורידים כדי קליפה משני צידי החתיכה והשאר מותר לאכול.
אולם, אם הסכין אינו בן יומו יש להסיר כדי קליפה משני צדדי החיתוך בחתיכה, והשאר מותר ואת הסכין יש להגעיל.
בן יומו הכוונה ל- 24 שעות האחרונות שחתך דבר חם)

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק י סעיף צ וראה רמ"א יו"ד סימן צד סעיף ז

תשובה נוספת:

אם אדם חתך פיצה חמה בסכין בשרית בת יומה, הכל נאסר. אולם אם הפיצה הייתה צוננת וחתך בסכין בשרית נקייה לגמרי, אזי הכל מותר.

פוסק: הרב ישראל מאיר וייל

ספר: השולחן כהלכתו

מקור: סימן ה סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה