חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר בעל פה קריאת שמע שעל המיטה?

תשובה:

אם יודע היטב בעל פה את קריאת שמע, יהיה רשאי לומרה בעל פה, למרות שטוב לומרה מתוך הכתב ובקול רם על מנת לעורר את הכוונה.

פוסק: הרב שמעון יוחאי יפרח

ספר: שכב כארי

מקור: פרק ג סעיף ד וראה שו"ע או"ח סימן מט וראה בכף החיים סימן צו ס"ק ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה