חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר קריאת שמע שעל המיטה בשפה אחרת?

תשובה:

מעיקר הדין מותר לומר קריאת שמע שעל המיטה בכל שפה שהוא מבין.
אולם פוסקים אחרונים סבורים שטוב לקרוא תמיד בעברית (לשון הקודש).

פוסק: הרב שמעון יוחאי יפרח

ספר: שכב כארי

מקור: פרק ג סעיף יב ראה משנ"ב סימן סב ס"ק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה