חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין נר הבדלה במוצאי יום כיפור?

תשובה:

מי שצמא מאוד, מותר לו לשתות מים במוצאי יום כפור אפילו
אם עדיין לא התפלל ערבית, מובן שאין לאכול ללא הבדלה.
לגבי נר הבדלה  - אם אין לו נר שהיה דולק מערב יום כיפור לא יברך ברכת
"
בורא מאורי האש",
אולם, אם חל מוצאי יום כיפור במוצאי שבת ואין לו נר ששבת מערב
יום כיפור ולא יכול להשיג זאת, אזי  יברך על נר שהודלק במוצאי  שבת
ויום כיפור.
חלק מבני עדות המזרח לא מברכים על  בשמים בהבדלה במוצאי יום כיפור גם אם חל
מוצאי יום כיפור במוצאי שבת. מכל מקום, טוב שאחרי ההבדלה יביאו לפניו בשמים ויברך
עליהם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרכד סעיפים ה-ו וכן חזון עובדיה על הימים הנוראים עמוד שפג - שפד , שו"ת יחוה דעת ח"א סימן סג' וכן מקראי קודש, יום כיפור, פרק יב, ז

תשובה נוספת:

אם אין לו נר אחר בסביבתו הקרובה יכול להבדיל על נורה חשמלית  שדלקה ביום כיפור או שהודלקה על ידי שעון שבת וזאת בתנאי שמדובר בנורת ליבון ולא נורה פלורסנטית.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: סימן פה

תשובה נוספת:

מי שאין לו נר ששבת ואין לו אפשרות להדליק מנר אחר ששבת, לא יברך  על האש במוצאי יום כיפור.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תרכד סעיף ד באו"ה ויש אומרים...

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה