חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האשה דורשת מבעלה דירת פאר על מנת שתסכים לקבל גט, כיצד על הבעל לנהוג?

תשובה:

אם עדין לא קיים מצות פריה ורביה יתן לה עד חומש  מנכסיו כדי שיוכל להתחתן שוב ולקיים מצות פריה ורביה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן תקסח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גירושין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה