חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפנות פח אשפה בשבת?

תשובה:

דבר מאוס המעורר גועל, כגון: צואה, פסולת, עצמות, נודף ריח רע, פח אשפה ביתי שמעלה צחנה,  או כל דבר מטונף הנמצא במקום בו מפריע לאדם, אף על פי שהוא מוקצה מותר לפנותו אפילו בידו לאשפה או לבית הכסא ובלבד שיש עירוב במקום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כב סעיף מו- מח

תשובה נוספת:

מותר לפנות בשבת כלי מאוס, כגון פח אשפה שדינו כדין "גרף של רעי".

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות שבת, שאלה צג וראה שש"כ כב, מז- מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה