חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר להדליק נר נשמה בנר חשמלי?

תשובה:

המנהג להדליק נר נשמה בבית האבל. כמו כן אפשר להדליק נר נשמה חשמלי.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: הלכות אבלות, עמוד קמג' וראה מהדורת תשס"ד סמן כח סעיף א

תשובה נוספת:

לפני הדלקת נר נשמה יגיד: הריני מדליק נר זה למנחת ולעילוי נשמת ....(פלוני בן פלוני)..לעילוי נשמתו ולעלות מעלה מעלה בגן עדן.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק א פ"ד סימן ד סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה