חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשאול אשה "מה נשמע" או "איך הולך"?

תשובה:

 אומנם אין לשאול אשה זרה בענייני חייה הפרטיים, אולם מותר לשאול "מה נשמע" או "איך הולך". כייון שכל אמירות אלה נאמרות מטעמי נימוס ולא משום התקרבות.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: הרחקות סעיף תרנח ובהערה ז

תשובה נוספת:

מותר לומר שלום לאישה ואם הייתה חולה וכו' מותר אף לדרוש בשלומה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק יא פרק ג סימן יז

תשובה נוספת:

אם רואה ברחוב אשה שמכיר אותה, רשאי לומר לה שלום ואף להתעניין אודות המשפחה, שזה דרך בין אדם לחברו.

פוסק: הרב אריה זאב גינזברג

ספר: דברי חכמים

מקור: אבן העזר שאלה 48 בשם הרב חיים פנחס שיינברג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה