חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו פריטים רשאי חייל שקבל בשבת צו 8?

תשובה:

יש מקלים שחייל הנקרא לגיוס באופן פתאומי בשבת, רשאי להכניס כלאחר יד לתיק החפצים שלו גם כלי שמלאכתו לאיסור בתנאי שמניחים עליו דבר היתרוי טלטלם כאחד, וכן מותר להניח בתיק הציוד טלית ותפילין.
אם החייל יודע שעשוי להתגייס בשבת, יכין את הציוד הנדרש כבר מערב שבת ויכול להניח בתיק חפצי מוקצה עם דבר שאינו מוקצה.

פוסק: הרבנות הצבאית תשסט

ספר: קשת נחושה

מקור: חלק א' שבת סעיף לט ובהערות שם, וראה שש"כ מא' לד.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה