חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שביקש מאדם שישים עין... על חפציו עד שיחזור, יוכל לחייב את האדם לשלם באם חפציו נעלמו?

תשובה:

אדם שרצה להשאיר חפציו במקום מסויים, וביקש מאדם אחר: " שים עין " על החפץ, אלא שאחר כך התברר שהרכוש נעלם, לא יהיה חייב לשלם לבעל החפץ את נזקו. הסיבה לכך היא שהאדם שהשגיח על החפץ אינו בגדר (אפילו ) כשומר חינם, וכל מה שנענה לבעלים לא היה בגדר של קבלת שמירה.
מאידך, אם היה בעל החפץ מבקש ממנו במפורש לשמור  והאיש היה נענה לכך הרי אז הוא היה בגדר שומר.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: חלק ה' סימן יז

תשובה נוספת:

אדם אשר ביקש מפלוני לשמור לו על התיק, אולם עבר זמן ובעל התיק לא חזר והשומר צריך לעלות לאוטובוס, ימנה שומר אחר לשמור על התיק.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ג הלכות אוטובוס עמוד 159

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה