חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ראוי שבן יעבוד או יהיה שותף בעסק שלך אביו?

תשובה:

בן (או בת) הרוצה לעבוד בעסק, עבודה וכו' של אביו או של הוריו, צריך להיזהר מאוד שלא להיכשל במצוות כיבוד הורים, שזו מצווה מפורשת בתורה. זהירות זו מתבקשת לפני ההחלטה של הבן להיכנס לעבוד עם אביו, כיוון שמטבע הדברים, המכשול לכך עלול להתרחש באווירה של התנהלותו של עסק, מסחר ומקום עבודה. 

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף תקלא וראה שו"ת מהרשם חלק ט סימן עח ושו"ת שרגא מאיר חלק ז סימן מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה