חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזה אחוז זכאים לקבל אנשים שאוספים צדקה עבור מוסדות תורה וחסד?

תשובה:

האוספים צדקה למוסדות תורה או חסד זכאים להפריש לעצמם  עד עשרים וחמשה אחוז. בסכום תרומה יוצא מן הכלל יש להפריש פחות.

פוסק: רבי יהודה שפירא

ספר: דעת יהודה - תשובות בהלכה

מקור: צדקה, סעיף תשסט

תשובה נוספת:

כאשר עבודת המשולח קלה לגבי המוסד הספיציפי שהוא אוסף, אזי יקח אחוז קטן עבור עצמו, אם עבודתו  לגבי המוסד שהוא אוסף  קשה רשאי להוסיף. אולם לעולם לא יקח מחצית הסכום שאסף. הפרשה של חמשה עשרה אחוז סבירה ואולי אף סכום קצת יותר גבוה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן שלב סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה