חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן ארץ ישראל לבשל לבן חו"ל בכלי חמץ ביום טוב שני של גלויות?

תשובה:

אסור לבן ארץ ישראל לבשל לבן חו"ל בכלי חמץ ,ביום טוב שני של גלויות בפסח.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ה סימן כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה