חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם חתך בצל או דבר חריף בסכין חלבי או בשרי?

תשובה:

אם חתך בצל או דבר חריף בסכין חלבי או בשרי, אסור אחר כך לבשלו או לטגנו בכלי ממין נגדי, וזאת גם אם הסכין והכלי אינם בני יומם. וכן אם הסכין היה נקי לגמרי משמנונית של חלב או בשר והמאכל חריף והסכין שניהם היו צוננים, בשעה שחתך את המאכל. לכן אם לדוגמא, אם חתך בצל בסכין חלבי, ורוצה לטגן את הבצל לצורך איזה תבשיל, יש להזהר שלא לטגנו במחבת שטיגנו בה פעם בשר. בדיעבד אם כן טיגן בכלי ממין נגדי של הסכין בו חתך אין לאכול את המאכל, והכלי צריך הגעלה.
אם הסכין שחתכו את הבצל וכו' לא השתמשו בו מעולם בכלי ראשון אלא בשני, וגם לא היה בן יומו בשעה שחתך את הבצל, יש להקל בבצל במקום הפסד לאכול א המאכל, וראוי לשאול רב, אך לגבי הכלי צריך להכשירו.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: המדריך למטבח היהודי סימן מט סעיפים יב- יד

תשובה נוספת:

למנהג ספרד האיסור לבשל או לאכול מאכל חריף במין הנגדי מהסכין (אפילו אם אינו בן יומו) הוא רק בשיעור "כדי נטילה" מהמקום שחתכו בו שהוא 2.5 ס"מ לחזו"א או 2 ס"מ לגר"ח נאה. אך לאחר שחותכים מהמאכל שיעור זה מותר לאוכלו עם המין הנגדי, אבל לדעת הרמ"א ומנהג אשכנז מחמירים לכתחילה על כל המאכל שלא לאוכלו עם המין הנגדי (ובדיעבד בשיעור "כדי נטילה").

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: המדריך למטבח היהודי סימן מט, ה. סימן מח, י-יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה