חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה זמן יש להמתין בין אכילת גבינה צהובה לאכילת אוכל בשרי?

תשובה:

אחרי שאכל גבינה צהובה רגילה אין חובה לחכות כדי לאכול בשר. אלא יש לנקות את הפה על ידי אכילת מאכל ושתיית משקה או צחצוח שיניים, וכן יטול ידיו או ינקה היטב.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד' סימן קנז וראה שו"ע יו"ד פט' ב הגה וראה גם קצוש"ע ילקוט יוסף ח"ב סימן פט, מו

תשובה נוספת:

נחלקו הפוסקים אם גבינה צהובה המצויה בזמננו שדינה כמו גבינה קשה שממתינים אחריה שש שעות,  או או שדין גבינה צהובה בימינו דינה כגבינה רכה ואז אין צורך להמתין אחריה 6 שעות. (הגר"ח קנייבסקי בהערה במקור).
מכל מקום גם לדעת חלק מהמחמירים הרי במקום צורך יש להקל.

פוסק: הרב זאב הופשטטר

ספר: הלכות בשר וחלב

מקור: פרק ב ענף זו סעיף פב ראה בהערות וראה קצוש"ע ילקוט יוסף ח"ב סימן פט, מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה