חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר שבעת אמירת "מי שברך לחולה" כל אחד יזכיר את שם החולה ולא הגבאי?

תשובה:

על מנת למנוע טרחא דיציבורא, הגבאי יגיד את נוסח תפילת מי שברך לחולה, והמתפללים יזכירו את כל אחד את שם החולה שלו.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ראשון, תפילה עמוד 76

תשובה נוספת:

כשיש רשימה ארוכה של חולים אפשר לעשות מי שברך ולומר: כמו שכתוב פתק, וזה מועיל ("דרך השיחה" הרב חיים קנייבסקי)

פוסק: הרב דן סתר

ספר: דרכי נועם

מקור: יורה דעה סעיף פט

תשובה נוספת:

מתפללים על החולה בברכת רפאנו, ומזכירים שמו ושם אמו. ואם מתפלל בנוכחות החולה אינו צריך להזכיר שם אמו.
בשבת מזכירים את החולה במחשבה כשאומרים "רופא חולים" בברכת אתה גבור. ובעת אמירת "מי שברך" מוסיפים שבת היא מלזעוק וכו'.
על חולה מסוכן מתפללים גם בשבת ויום טוב.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כח סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה