חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באלו תנאים מותר להשתמש באותו תנור מיקרוגל לבשר וחלב?

תשובה:

הדפנות אינן בולעות ואינן בולעות. וכן אין אדי הבשר מגיעים לחלב ולהיפך. לכתחילה יש לכסות כל אוכל המתחמם במיקרוגל ואז מותר לחמם גם במיקרוגל שלא הקפידו בו על הפרדה בין בשר לחלב.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: יורה דעה חלק ב סימן נו

תשובה נוספת:

הדרך הטובה היא להניח את המאכל בכלי סגור, אפילו בשקית או קופסה גם אם אינה הרמטית, וכן יש להניח מלמטה צלחת זכוכית במקרה ויש טפטוף.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד סימן קנו וראה גם חלק ב סימן קעה שהמקל יש לו על מה לסמוך והמחמיר תבוא ברכה

תשובה נוספת:

בעת הצורך, יתן קופסת קרטו או ניילון ופלסטיק על המוצר המתבשל, כך שהאדים היוצאים מהמוצר יישארו בתוך הכיסו. יש לייחד קופסה למאכלי בשר וקופסה למאכלי חלב.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: אוצר דינים לאשה

מקור: עמוד שט סעיף טז

תשובה נוספת:

הרוצה להשתמש באותו מיקרוגל לבשר ולחלב, צריך לכסות את המאכל ולבדוק את תקרת המיקרוגל שהיא נקיה.

פוסק: הרב ציון לוי - פנמה - בעריכת הרב ינון חיים רביב

ספר: שו"ת תורה מציון

מקור: בשר וחלב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה