חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקחת מבית הכנסת ריהוט לצורך שמחה פרטית?

תשובה:

מנהג העולם לקחת מבית הכנסת לשמחה פרטית ספסלים פשוטים, אולם לגבי ספסלים כבדים המיוחדים לבית כנסת בלבד, יהיה מותר לקחתם רק אם התנו על כך במפורש  מראש שהם היו גם למטרה זו.
וראה במשנה ברורה (סימן קנד ס"ק לז), שראוי לכל אדם התורם לבית הכנסת להתנות שיהיו רשאים לקחתם לשמחות וכו'.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק יג הע' ה בשם הרב קרליץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה