חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזו דרך רשאים שני אנשים לאכול בשולחן אחד בשר וחלב?

תשובה:

שני סועדים המכירים זה את זה, האוכלים על שולחן אחד, זה אוכל בשרי וזה אוכל חלבי, צריכים להניח סימן היכר ביניהם שאין דרכו להיות על שולחן, או שהניחו כל אחד מפה מתחת למאכל שלא כהרגלם, או שאוכלים בשולחן ארוך שאינם מגיעים זה לזה או שאדם אחר יושב ביניהם.
כל זאת על מנת למנוע שלא יאכלו בטעות זה מזה.
שנים שאוכלים ואינם מכירים זה את זה, מותר להם לאכול ללא סימן היכר, רק יקפידו שלא יגעו המאכלים בפירורים הנושרים משל הסועד השני, ולכן יתרחקו זה מזה.

פוסק: הרב ישראל מאיר וייל

ספר: השולחן כהלכתו

מקור: סימן ב סעיפים ג-ד ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה