חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בענין תחום שבת בחו"ל?

תשובה:

תחום שבת

א. ביציאה בשבת מחוץ למקום ישוב יש לשים לב שלא לעבור את תחום השבת, שהוא 2000 אמה (כקילומטר) מקצה היישוב בו האדם שובת בשבת.

ב. קצה זה הוא גדר המקיף את היישוב, קיר הבית או גדר החצר בו האדם שובת. כשיש רצף של בתים שאינם מוקפים בגדר, או בצורת הפתח ("עירוב"), נחשבים הם ליישוב אחד רק אם המרחק בין בית לבית אינו עולה על כ- 70 אמה (כ34- מטר), ואז מודדים מהבית האחרון שברצף זה. צורת הפתח ("פתח העירוב") נחשב לצורך מדידה זו כגדר הישוב.

ג. תחום השבת נגמר במקום שבו מסתיימים 2000 האמה, גם אם מקום זה הוא בלב ישוב, וגם אם בתוך התחום קיימים בתים וישובים נוספים.

ד. רוב הערים בחו"ל אינן מוקפות במחיצות או בצורת הפתח. יש מקרים שהן מבותרות בפארקים רחבי ידים. אין זה פשוט איפוא שאפשר ללכת בשבת מקצה אחד של העיר לקצה האחר. לעיתים יתכן שאלפיים האמה מתחילות להימדד מאמצע העיר ומסתיימות אי שם באמצע העיר, ואדם אינו רשאי ללכת מעבר למקום זה.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה