חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

נמצאו 36 תוצאות:

 1. אחזקת חולה נפש
 2. אירגונים וקרנות
 3. אתרוג ממעשר כספים
 4. ביטוח לאומי - ממעשר כספים
 5. החזקת נכדו - כלכלית
 6. חסכון כסף לנישואי ילדיו
 7. יששכר וזבולון
 8. כפרות
 9. למי לכתחילה?
 10. מגילת אסתר
 11. מי שברך
 12. מי שלא מפריש
 13. מימון טיפול בהורים
 14. מעשר כספים - בנו שהתחתן
 15. מעשר כספים - שכר לימוד
 16. מעשר כספים ממתנה מוגדרת
 17. מפעל הפיס
 18. מצוות חובה
 19. מקום בבית כנסת
 20. נביאים - קלף
 21. ניקוד ההפטרות
 22. נסיעה לארץ ישראל
 23. נסיעה לצדיק או לרבו מעשר כספים
 24. נתינה ללומדי תורה / אברים
 25. סיום מסכת
 26. סיום מסכת
 27. עליה, הגבהה, פתיחת הארון
 28. פרסים לילדים
 29. צרכים אישיים
 30. קבר
 31. קמחא דפסחא
 32. קניית מקום בבית הכנסת מכספי מעשר כספים
 33. קניית ספרים בכספי מעשר כספים
 34. קניית ספרים למטרת השאלה
 35. שיעורי תורה לנשים
 36. תלושי קנייה

חפש בתת-נושא אוכלוסיית יעד או בתת-נושא הדפסת ספר או בתת-נושא הוצאות חתונה או בתת-נושא הוצאות טלפון או בתת-נושא הוצאות נסיעה או בתת-נושא הסעת חולים או בתת-נושא מקווה או בתת-נושא מתנה או בתת-נושא שדכנות או בתת-נושא שיעור פרטי או בתת-נושא שכר לימוד.

הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה