חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר אינו יכול להצטרף למניין המתקיים ברחוב ייחשב למתפלל במניין אם שומע ומתפלל בעזרת טלפון של אחד המתפללים?

תשובה:

בימי המגיפה כאשר מתקיים מניין ברחוב ואינו יכול להצטרף בפועל למתפללים, ורוצה להצטרף למניין באמצעות טלפון, אזי כיוון אין הדבר נחשב שהוא מתפלל במניין, ישתדל להתפלל באותה שעה שהמניין מתקיים, מכל מקום יש מעלה גדולה יותר אם יצטרף באמצעות הטלפון למרות שלא יחשב לו תפילה במניין.

פוסק: הרב נחמן יחיאל מיכל שטיינמעטץ

ספר: עטרת נבונים - ענייני מגיפה

מקור: או"ח סימן ז עמוד קיד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קורונה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה