חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתפלל במקום בו תלויות תמונות וכו'?

תשובה:

אין להתפלל מול תמונות,ציורים וכו', ואם החל את תפילתו יעצום עינייו.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ה סעיף יט

תשובה נוספת:

לפני תחילת תפילת העמידה, יש להסיר מידו דברים שעשויים להסיח דעתו. כגון: חפץ ישר ערך, ארנק,ספר, כסף, טלפון, או כל דבר שהוא טרוד בשמירתו ובגלל זה לא יוכל להתרכז בתפילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ה סעיף טו וראה שו"ע סימן צו סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה