חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

לומדי שיעור מרוצים יותר ממורה שמילא מקום, האם מותר לא להחזיר את המורה הראשון?

תשובה:

אי אפשר לפטר את המורה /מגיד שעור הקבוע אלא אם כן נמצא בו פסול. אולם ניתן לארגן שעור גם למורה השני / מגיד שעור ואז כל אחד רשאי לבחור את מי שהוא חפץ.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: יורכ דעה סימן רצט' (וראה גם שו"ע או"ח סימן נג' סעיף כה וגם במשנה ברורה שם ס"ק עג)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה