חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לרוקן מים באסלה כאשר יש שם חרקים?

תשובה:בשבת, כאשר יש  חרקים באסלה, ואם יוריד את המים יש חשש שימותו, הרי אז עדיף אם אפשר שיחכה עד שיתעופפו משם, אולם אם חייב להוריד את המים מפני כבוד הבריות אזי רשאי להוריד את הים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק ב פרק כ סעיף ח. הובא גם בהלכה יומית הר - ברכה, וראה גם שו"ת שבט הלוי חלק ו סימן צד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה