חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה מברך ברכה ראשונה על מרק שיש בו מין דגן, כגון: פתיתים, שקדים, אטריות וכו'?

תשובה:

אם כוונתו על הדגן, והמרק טפל לו, אזי מברך שהכל על הדגן, אם עיקר כוונתו על המרק והדגן טפל לו, מברך שהכל על המרק ומברך מזונות על הדגן. אם כוונתו על שניהם, אזי אם מיני הדגן מרובה מברך עליו ופוטר את המרק, ואם יש כמות קטנה מהדגן מברך שתי ברכות.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יז סעיף נ

תשובה נוספת:

במרק שיש בו כמות חשובה של אטריות, אף על פי שהמרק הוא הרוב, יש לברך עליו "בורא מיני מזונות". ובברכה זו נפטר גם המרק עצמו. וכן הדין לגבי קרוטונים או שקדי מרק, שאם שמים הרבה מהם במרק, (כמו שלפעמים ילדים מבקשים), יש לברך עליו "בורא מיני מזונות" אבל אם מדובר במרק שיש בו מעט אטריות, ובפרט הדבר מצוי לגבי שקדי מרק וקרוטונים, ששמים אותם מלמעלה באופן שאינו מתערב עם כל המרק, אז יש לברך גם על המרק ברכת "שהכל נהיה בדברו". ונכון לברך תחילה על משקה אחר "שהכל נהיה בדברו", ואחר כך לברך על האטריות או ה"שקדי מרק" - "מזונות", ובזה לצאת מכל ספק. 

פוסק: הרב יוסף דוד

ספר: הלכה ברורה

מקור: סימן רה וראה חזון עובדיה עמוד קסו. הובא גם בהלכה יומית מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה