חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך "שהחיינו" על עטרה של טלית?

תשובה:

יש  הסבורים שמי שמחבר עטרה לטליתו הישנה, יברך שהחיינו כי בוודאי הוא דבר יקר ששמח בו.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק טז סימן מד בשם "אבני ישפה" סימן נח וכן פסק הרב נבנצל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה