חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבקש בשבת מנכרי שיתקן מקרר שהפסיק לעבוד בשבת?

תשובה:

כאשר המאכלים עשויים להתקלקל וההפסד יהיה גדול, וכן יבטל מצוות עונג שבת, אפשר לומר לנכרי שהוא יקבל במוצאי שבת ארוחה דשנה מהאוכל המצוי במקרר, רק שהבעיה היא  שהמקרר הפסיק לפעול והמאכלים יתקלקלו, כך יבין הנכרי לתקן או להפעיל את המקרר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי - בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: חלק ב סימן עב וראה ברמ"א רעו' ס"ב בדעת בעל העיטור

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה