חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שיש לו אוברדראפט בחשבון הבנק רשאי לעבוד בחול המועד?

תשובה:

יש מגדולי הפוסקים שכתב שמי שפרנסתו בצמצום ובקושי מספיקה לצרכיו, (לא מצליח לגמור את החודש), הרי שבזמננו עול המיסים גדול ניתן להקל שיעבוד בחול המועד תמורת שכר, רק שישנה קצת, כגון שיעבוד פחות שעות וכל מה שאפשר יעשה בצנעה.
מכל מקום בעניין זה אין להסיק מכאן להלכה למעשה אלא יש להתייעץ עם רבו או מורה הוראה.

פוסק: הרב יקותיאל פרקש

ספר: חול המועד כהלכתו

מקור: פרק ט בנספח

תשובה נוספת:

מי שיש לו חובות כספיים (השאלה נשאלה על סך 30000 שקלים ומחוץ למשכנתא), אינו בגדר "דבר האבד" ואסור לו לעבוד בחול המועד.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ג סימן ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חול המועד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה