חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להזמין בחול המועד טכנאי לתקן מקרר, כיריים, טלפון, תריס, משקפיים, ברז, חשמל וכו'?

תשובה:

מותר להזמין טכנאי לתקן כשאין לו מקרר וכו' או שהתקלקלו המקלחת והאמבטיה ואין לו אפשרות אחרת, משום שזה דבר האבד וצריך לו בחול המועד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ג פרק ח' סעיף לא

תשובה נוספת:

טלפון שהתקלקל אסור לתקנו אך מותר לצורך חולה מותר.
כמו כן אין לתקן תריס כשאפשר לכסות בשמיכה במקום תריס.
משקפים מותר לתקן לצורך ראייתו גם על ידי אומן. וכן מותר לתקן ברז מים ותקלות בחשמל.
וכן מותר לתקן מנעול המונע סגירת הדלת כתיקנה במקום שיש חשש לגנבים, בטחון וכו'

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק ח' סעיפים לג- לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חול המועד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה