חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הורים יכולים לדרוש מבית הספר לאסור על תלמידים להביא בוטנים ותוצרתם, בגלל תלמיד אלרגי שהדבר מסוכן לבריאותו?

תשובה:

יש מקרים בהם יש לאדם מסויים רגישות אלרגית גבוהה במיוחד כתוצאה מאכילת דבר מסויים, והדבר ממש מסוכן לו בבחינת פיקוח נפש. 
אולם, למרות האמור מי שרגיש למאכל מסויים מבחינה רפואית, אין הוא או הוריו יכולים לדרוש מהסובבים אותו בבית הספר לשנות את אורח חייהם הרגיל, ולכן אין בית ספר מחוייב לאסור זאת על כלל התלמידים.
יחד עם זאת, על כולם לעשות מאמץ שלא ייגרם נזק על ידיהם ישירות או בעקיפין, וחובה לדאוג  שלא ייוצר כל מגע בין המזון הספיציפי, או השאריות שלו (כגון אגוזי אדמה) לבין הילד הרגיש. על בית הספר לפקח במיוחד בנושא זה שלא לסכן את התלמיד הרגיש. בכיתות נמוכות תשקול הנהלת הספר אם לאסור הבאת המזון הספיציפי.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ה שאלה כד וראה שם בהערות חוראה גם הגרי"ש אלישיב בספר שים שלום סימן קנו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אכילה / סעודה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה