חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגזוז צפורניים בחול המועד?

תשובה:

מותר לגזוז צפורניים במקרים הבאים:
מי שגזז צפורניו בערב החג. מוהל שצריך לתקן צפורנו, אשה לפני טבילה.
הרגיל ליטול צפורניו בכל ערב שבת מותר לו גם בערב שבת חול המועד (או בערב יום טוב אחרון).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: חלק שני פרק סו' סעיף לג וראה הערה קלו

תשובה נוספת:

מותר לגזוז צפורניו בחול המועד ואפילו במספריים, ומנהג אשכנז להחמיר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקלד סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חול המועד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה