חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול פירות אשר ידוע שנלקטו בשבת על ידי יהודי?

תשובה:

פירות שנלקטו בשבת על יד יהודים על מנת למכור אותם, אסור לקנות אותם ולאוכלם לעולם.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ג פרק כה סעיף ס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה