חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטלטל מוקצה שנולד בו ביום טוב?

תשובה:

מוקצה ביום טוב אסור, כדין מוקצה בשבת. אבל במוקצה של נולד חמור יום טוב משבת, שביום טוב אסור לטלטל דבר שנולד בו ביום.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק אחד עשר, סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה