חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אתרוג מורכב כשר לנטילה?

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים אתרוג מורכב פסול לנטילה גם בשאר ימי החג. ומי שמברך ברכתו  לבטלה.

ספר: ימי הלל והודאה - חנוכה

מקור: חלק ב סימן תרמח סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה