חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין כביסה בחול המועד?

תשובה:

מגבות מטבח, ממחטות, גרביים, גרבי ניילון, מותר לכבס לפי הצורך בחול המועד כל אחד לפי הרגלו,  וזאת אם אומנם אין לו די לצורך המועד והוא רגיל להחליפם כמה פעמים במשך החג. וכן מותר לכבס בגד מחומר סינטטי אם אין לו אחר. גם מותר לכבס בגד של חולה כדי למנוע הידבקות. כמו כן מותר לכבס מגבות שרגילים לכבס אותן אחרי כל שימוש כגון מגבות מקווה. וכן כל אדם פרטי שנזדמנו לו אורחים בביתו ואין לו די כלי מיטה עבורם מותר לכבסם. 
וכן מותר גם לכבס לפי הצורך, בגדים של ילדים קטנים ושל תינוקות כיון שיש מהם שדרכם להתלכלך הרבה, ומותר לכבס לילדים קטנים גם אם יש לו בגדים אחרים אלא שהבגדים שהתלכלכו יפים יותר 
( מובא בהערה רנג* בשם ספר זכרון שלמה בתשובות הגר"מ פיינשטיין ס"ק יא).
כל מה שנאמר בו שמותר לכבס, אפשר לכבס גם במכונת כביסה. ואם אי אפשר לכבס בגדים בודדים במכונת כביסה, או מפני בזבוז מים וחומרי ניקוי, יהיה מותר לצרף בגדים אחרים שלכתחילה אסור לכבסם בחול המועד 
(הערה רנא' ואותם בגדים נוספים לא ילבשם בחול המועד).  מותר לתלות בשמש לייבוש את הכבסים שכובסו בהיתר.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: חלק ב פרק סו סעיפים סד- סח וראה גם הערות רנא, רנג*, רסג)

תשובה נוספת:

מותר להקל ולכבס בגדים לילדים קטנים (עד גיל 7). וכן אם נגמרו לו המגבות הנקיות יכול לכבסם.  בגדים שהותר לכבסם מותר לתלותם בחול המועד בחוץ לייבשם.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ג' פרק יא' סעיפים גב-יא

תשובה נוספת:

מותר לתקן מכונת כביסה לצורך כיבוס דברים שמותר לכבסם במועד, כגון בגדי תינוקות, חולים וכו'. ולצורך זה גם תיקון מעשה אומן.

פוסק: הרב ציון בוארון

ספר: משמרת מועד - יום טוב

מקור: פרק ו סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חול המועד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה