חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להטביל סכין שהושחזה על יד גוי?

תשובה:

מצוה להשחיז את הסכינים מבעוד יום לפני שבת, ובעיקר את סכין הלחם.  אסור להשחיז בשבת וביום טוב.
סכין שניתנה לגוי להשחזה אין צריך להטבילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ד סעיף יד, פרק ה סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה