חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג אם כבה האור או הנרות בסוכה?

תשובה:

אם כבו הנרות או תאורה בליל שבת ונשאר בחשיכה מותר לעבור ולאכול בבית לאור הנר / האור שבבית, ואם יכול לאכול בסוכת חברו בלי טורח אזי זה עדיף יעשה. ואם הדבר קרה בלילה הראשון של סוכות, יעשה הכל בכדי לאכול כזית בסוכה או בסוכת חברו ויברך לישב בסוכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרמ סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה