חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למה הכוונה 'מעשה אומן' שאסור לעשותו בחול המועד?

תשובה:

מלאכת אומן האסורה בחול המועד הנה מלאכה שאין כל אדם יודע לעשותה, אלא בעלי המקצוע (אומנים) העוסקים בכך - הדבר מוכח שהיא נחשבת ל"מעשה אומן". וכן כל מלאכה הדורשת "אימון ידיים" דהיינו תשומת לב בפעולת העשייה וכן מלאכה שנדרש בה ידע טכני איך ומה לעשות כל אלה נחשבים ל"מעשה אומן" ואם אדם אחר שאינו בעל מקצוע עשה את המלאכה ברישול יחשב הדבר לעושה הדיוט שמותר.
דוגמאות ל"מעשה אומן": צביעת בית, בנייה,מצודת דגים,חפירת בורות,כתיבה אומנותית,תפירה,חידוד סכין, קיפול אמונתי, הקזת דם, הקצעה במכשיר וכו'

פוסק: הרב יקותיאל פרקש

ספר: חול המועד כהלכתו

מקור: פרק ב' סעיפים קמה- קנ

תשובה נוספת:

אם הוא אומן במלאכה זו, כלומר מאומן ומהיר במלאכה זו, יעשה אותה על ידי שינוי כדי שיהא ניכר במלאכתו ששינה מכפי שרגיל לעשות בימי חול.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק סו סעיף לז (ב)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חול המועד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה