חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטוס במטוס בימי 'בין המצרים'?

תשובה:

עד ראש חודש אב אין מניעה הלכתית מלטוס בגין ימי 'בין המצרים' (כמובן למטרות המותרות לנסוע לחו"ל), אולם בתשעת הימים דהיינו מראש חודש אב עד תשעה באב, רצוי להימנע מלטוס לחו"ל. מכל מקום לבוא לארץ ישראל מותר אפילו ביום תשעה באב.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק יד' סעיף לג

תשובה נוספת:

יש הנמנעים מלנסוע לחוץ לארץ בתשעת הימים אלא אם מדובר לצורך גדול, כגון: למטרת פרנסה, גיוס כספים או לרפואה אבל לא למטרות טיול .

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק סט' סעיף ג

תשובה נוספת:

אומנם יש אומרים שצריך להימנע מטיולים ורחצה בים בשלושת השבועות, כדי למעט בתענוג בימי 'בין המצרים', וגם בגלל שימים אלה מועדים לפורענות, וצריך להימנע מלסכן את הנפש.
אולם להלכה אין איסור בכך אלא מראש חודש אב. אבל לפני כן אין איסור לעשות דברים שיש בהם הנאה ותענוג מלבד אירועי שמחה מיוחדים כגון מסיבות, קונצרטים וריקודים. לכן מותר לטייל ולנפוש בבית מלון עד סוף חודש תמוז. ובאמת בכל השנה צריך להיזהר מעשיית מעשים מסוכנים ובימים אלה ראוי לנקוט במשנה זהירות.
מראש חודש אב יש להימנע מטיולים ובילויים לתענוג ושמחה, אולם טיול או נופש שנועדו לצורך לימודים ובריאות מותר גם בתשעת הימים. לגבי שחיה מסיבות בריאותיות יהיה מותר בתשעת הימים על פי הוראת רופא.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים פרק ח' סעיף ו

תשובה נוספת:

מותר לטוס בתשעת הימים ואפילו בשבוע שחל בו למטרת טיול והינפשות מעמל השנה שחלפה. (ומוסיף..."וכל מעשיך יהיו לשם שמים")

פוסק: הרב אביעד אברהם סטולמן

ספר: פלא יועץ שו"ת

מקור: סימן ל וראה שו"ת שיח נחום סימן לג

תשובה נוספת:

מותר לטוס בתשעת הימים ולבד שלא תיהיה טיסה לשם תענוג.

פוסק: הרב יונתן שלמה רוזנצוויג

ספר: שו"ת ישרי לב

מקור: חלק א סימן נב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעת הימים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה