חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחתוך לחם לסעודה חלבית בסכין בשרי, ולהפך?

תשובה:

אסור  לחתוך לחם לסעודה חלבית בסכין בשרי, ולהפך. וכשנצרך לזה, יש אומרים שצריך לעשות נעיצה קשה בקרקע ובשעת הדחק אפשר להקל על ידי קינוח.
ובזמננו כשמנקים את הכלים על ידי סקוט' בריט ואמה נחשב הדבר כנעיצה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן פט סעיף ד וראה ט"ז שם ס"ק ז וראה הבית בכשרותו, סימן ב עמוד יב, וראה הערה כו בשם הגר"נ קרליץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה