חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשתות קפה שבושל על ידי נוכרי?

תשובה:

הנוהג היתר בחלב עכו"ם מותר לו לשתות קפה מהול בחלב אצל גוי, בתנאי שהכוסות מיוחדות לשתיית קפה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כב סעיף כא וראה שו"ת נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד, לו.

תשובה נוספת:

מותר לשתות קפה שנתבשל על ידי גוי. וכל זאת בהנחה שהם מייחדים כלי מיוחד להרתחת המים. אולם אין לשתות במסיבות של הגויים בבתי קפה שלהם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן קיג' סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה