חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לחזור ולברך כאשר יוצא במהלך הארוחה להתפנות?

תשובה:

כיוון שבית הכסא נמצא בבית בו הוא אוכל הרי הכל נחשב לבית אחד ולכן אינו צריך לחזור ולברך שאין זה נחשב שינוי מקום.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים א פרק לג סעיף ב וראה שערי ברכה פרק ט בהערה נה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אכילה / סעודה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה